The close link with a good man is like a walking in a fog, ....
"The close link with a good man is like a walking in a fog, ....
although not become wet his clothes, it becomes more and more moist."


"Ścisły związek z dobrym człowiekiem jest jak chodzenie w mgle ....

chociaż nie zamoczy jego ubrania, staje się coraz bardziej wilgotna. "

You may also like

Back to Top